Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Ważność Recept

E-recepta
Uzyskanie e-recepty jest możliwe po rozmowie telefonicznej z lekarzem(teleporada). Zamiast recepty papierowej pacjent otrzyma 4-cyfrowy kod dostępu do e-recepty. Istnieje również możliwość otrzymywania e-recepty SMS-em lub e-mailem rejestrując się w IKP. Kod dostępu możemy przesłać na wskazany numer telefonu.
Uzyskany 4-cyfrowy kod do recepty elektronicznej należy okazać farmaceucie, wraz z numerem PESEL osoby, dla której zostały wypisane leki.


Ile wynosi termin realizacji e-recepty?
- Standardowa ważność e-recepty wynosi 30 dni.
- Istnieje możliwość wystawienia e-recepty ważnej rok (receptę należy zacząć realizować w ciągu od daty jej wystawienia).
- Termin realizacji recepty wynosi 30 dni od daty wystawienia.
- Recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni.
- Recepta na preparaty immunologiczne (np. szczepionki) wytwarzane indywidualnie dla pacjenta jest ważna 90 dni.


Co robić, gdy e-recepta traci ważność?
- Czas ważności e-recepty zależy od tego, na jaki lek została wystawiona.
- Receptę należy realizować w okresie ważności na dany lek, przy czym pod uwagę brany jest termin realizacji recepty, a nie dzień składania zamówienia na lek.
- Jeśli przekroczony zostanie termin realizacji, farmaceuta nie wyda leku.
- Poprawienie przeterminowanej e-recepty nie jest możliwe.
- W przypadku niezrealizowania przeterminowanej e-recepty należy udać się do lekarza w celu uzyskania nowej e-recepty.


Internetowe Konto Pacjenta IKP
Zachęcamy naszych Pacjentów do skorzystania z możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przez pracownika Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach.

W tym celu zapraszamy zainteresowanych Pacjentów Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach do kontaktu telefonicznego

pod numerem telefonu: 573 154 428

w celu umówienia się na spotkanie z naszym pracownikiem.