Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Lekarz Rodzinny

W Naszym Ośrodku czekają na Państwa wykwalifikowani lekarze z bogatym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

     lek. med. Sylweriusz Grześkiewicz
     Specjalista chorób wewnętrznych

     lek. med. Wojciech Nawojski
     Lekarz chorób wewnętrznych
     Specjalista medycyny rodzinnej

     lek. med. Jacek Burda
     Lekarz chorób wewnętrznychSpecjalista medycyny rodzinnej

     lek. med. Dorota Kmak
     Pediatra

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  1. Profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  2. Świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  3. Udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  4. Wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  5. Orzekanie o stanie zdrowia,
  6. Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.