Placówką realizującą świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjentów zadeklarowanych do Naszego Ośrodka Zdrowia
jest:

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Oddział w Opatowie

ul. Szpitalna 4

telefony do kontaktu
41 344 65 03

41 344 26 47

 

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia POZ realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest bezpośrednio związana z lekarzem lub pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent jest zadeklarowany dlatego w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki bezpłatnie i bez skierowania.

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych (w bezpośrednim kontakcie
    z pacjentem), telefonicznie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (w  przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu
    zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.