Gminny Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach został oddany do użytku w 1978 roku. Poniżej kilka archiwalnych fotografii dokumentujących to wydarzenie.