Tym razem z ziemi wznosi się Dom Pomocy Społecznej
Widok z naszego okna  na plac budowy.