Baćkowice 101,
27-552 Baćkowice

+48 573 154 428
backowice@poz.info.pl

Spotkanie z rodzinami legionistów poległych w czasie I wojny światowej

spotkanie mPrzypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania niepodległości była okazją do spotkania z zaproszonymi rodzinami poległych w Baćkowicach legionistów.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie "Gościniec Baćkowski" im. Księdza Romualda Górskiego.

W 1915 roku, w czasie krwawych walk toczonych na terenie dzisiejszej gminy Baćkowice polegli porucznik Jakub Darocha, porucznik Julian Bagniewski, kapitan Franciszek Pększyc „Grudziński” oraz kapral Paweł Czyż, kapral Stanisław Czajkowski i kapral Tadeusz Perucki. Miejsce ich spoczynku znajduje się na cmentarzu parafialnym w Baćkowicach.

Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której zebrani przeszli na cmentarz pod obelisk upamiętniający pochowanych w Baćkowicach legionistów gdzie oddział Związku Strzeleckiego „Strzelec” zaciągnął wartę honorową a delegacje władz samorządowych oraz członkowie rodzin legionistów oraz stowarzyszenia odśpiewali hymn i złożyli kwiaty.
Kolejnym etapem uroczystości był przejazd szlakiem walk 1915 roku oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach legionistów na cmentarzach w Modliborzycach i Gołoszycach.
Po powrocie do Baćkowic, odbyły się prelekcje doktora Cezarego Jastrzębskiego, wykładowcy UJK w Kielcach oraz historyka Marka Lisa, recital pieśni legionowych oraz prezentacja książki „Na skraju Gór Świętokrzyskich...” autorstwa Marka Lisa i Wiesława Frejlicha ukazująca działania wojenne z lata 1914-1915 na Ziemi Baćkowickiej.